Rodzaje przemocy psychicznej

Przemoc psychiczna przybiera bardzo wiele różnych trudno uchwytnych form. Zaprezentowana w tym artykule lista nie opisuje ich wszystkich. Przemocą psychiczną może być każde zachowanie, co do którego Ty lub ktokolwiek inny ma wątpliwości, czy nią nie jest.

Najczęściej spotykane formy stosowanej przemocy psychicznej :

 • wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia
 • narzucanie własnych poglądów
 • karanie przez odmowę uczuć, szacunku zainteresowania
 • stała krytyka
 • bagatelizowanie osiągnięć, wyolbrzymianie porażek
 • wmawianie choroby psychicznej
 • izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami)
 • domaganie się posłuszeństwa
 • ograniczanie snu i pożywienia
 • degradacja słowna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie)
 • stosowanie gróźb
 • szantażowanie
 • nastawianie rodziny i znajomych przeciwko komuś
 • stałe nachodzenie w domu i w pracy
 • narzucanie swego towarzystwa
 • rozpuszczanie plotek i pomówień
 • stałe telefonowanie, wysyłanie sms-ów, e-maili, listów itp.
 • składanie nieprawdziwych skarg na policji, do administracji osiedla, władz uczelni itp.
 • przechwytywanie numerów telefonów, adresów, kontaktów itp.
 • czytanie cudzej korespondencji, e-maili, sms’ów, billingów
 • śledzenie i prześladowanie w internecie
 • śledzenie
 • zdobywanie danych o osobie bez jej zgody
 • przeglądanie zawartości komputera, szuflad, toreb i innych rzeczy osobistych
 • wywoływanie poczucia winy
 • wymuszanie opieki nad sobą (udawanie choroby)
 • zaniedbanie samego siebie w stopniu budzącym odrazę
 • ograniczanie kontaktów z dzieckiem
 • grożenie odebraniem dziecka
 • grożenie rozwodem
 • umyślne stawianie niewykonalnych zadań
 • umyślne stawianie zadań, z którymi ktoś ma trudność

 

 

Category(s): Przemoc, Przemoc psychiczna
Tags: , ,